Pension * * *   Pension * * *   Pension * * *   Pension * * *   

Platné od 31.05.2021

PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO UBYTOVÁNÍ

Poskytovat ubytovací služby je možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek (toto neplatí pro děti do 6 let):.

1. Nemá žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z násldujících podmínek:
i) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem
ii) absolvoval  nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem
iii) prošel alespoň první dávkou očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

2. Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

3. Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

4. Podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem.

Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.

Pension Větrník
O nás
 
  pict Ubytování pict Restaurace pict Sport
          © Web Design 2011